Yang,
кличка Jena

Eksterier otlichno. Ohotnitsa universal

Титулы, награды

Diplomi: I-3 K, I-2 VB
Расскажите друзьям